Sundhedsklinik / Fødeklinik

I Sambuyan har vi bygget en Sundhedsklinik samt en fødeklinik. Dagligt kommer mange patienter til klinikken børn som voksne. De kommer med grimme sår- nye som gamle, diverse sygdomme – alt fra almindelig forkælelse til anæmi, meningitis og malaria. 

I 2019 blev faciliteterne udvidet med en skyggeplads, hvor kvinderne kan sidde. Bruges bl.a. i forbindelse med den månedlige Birth Control, hvor der er brug for pladsen.

Forsyningen af medicin er ikke, som vi kunne ønske. Regeringen lever ikke op til, hvad der er aftalt, men det er den samme problemstilling for alle andre klinikker/hospitaler i Gambia. I foreningen sørger vi for at købe medicin til klinikken for de sponsorater som kommer til sundhedsklinikken. 

 

Sår og skader

På klinikken ses dagligt en masse grimme sår, store som små, de behandles alle dagligt af klinikkens personale. På klinikken kan personalet syg samt lime sår, behandle sårene ved først at rense dem og derefter forbinde med enten bandage, plaster eller andet. Alle materialerne som bruges til sår behandling fragtes fra Danmark til klinikkn i Sambuyan, en mulighed de færreste klinikker i Gambia har. 

 

Fødeklinkken

Siden fødeklinikken åbnede i april 2014 er der født mere end 300 børn på klinikken. For de fleste kvinder er fødslen en hurtig ting som blot skal overstås, således hun kan komme hjem og genoptage hendes daglige gøremål. 

Antallet af fødsler er dog falende, i landsbyen er der nemlig gjort stort fokus på familiy-planning. I Marts 2017 var 312 kvinder i family-planning. Fameliy-planning er tilgængelig i form af p-stave (3 eller 5 år), p-sprøjter (3 mdr.) eller p-piller (benyttet af de færreste, fordi det er egenbetaling).

 

Ambulancen

Dog sker det ind i mellem at fødslerne ikke forløber nemt, og der derfor er brug for transport til en af de større klinikker med flere hjælpemidler og mere personale. Det forekommer også at der ikke er den tilstrækkelige hjælp på klinikken til de syge, således at de også skal transporteres til en større klinik. I disse tilfælde er der behov for ambulancen. Men selv dette kan dog give udfordringer. Vejene er ikke de bedste, der er store huller, som i regntiden gør det umuligt at køre. At der er brændstof til ambulancen er desværre heller ikke nogen selvfølge. Da ambulancen desværre er i stykker, mangler klinikken et transportmiddel til transport af de fødende eller syge.