Skoledrift

Ved årsskiftet 2019/20 havde skolen ca. 820 elever fordelt på 21 klasser. Herudover følger foreningen 26 elever på High School som fortsat sponseres. Udvidelsen med 7. til 9. klasse har givet behov for yderligere klasselokaler og i 2015-16 byggede vi yderligere 3 klasselokaler. Løbende er der kommet flere fag på og ud over standard fagene undervises der i Art&Craft og Homesience.
Det giver behov for ekstra penge til materialer. Der arrangeres skoleudflugt for 8. klasser. Vi har modtaget nogle donationer og omvekslingskursen er gået op, så indtil videre kan betalingen fortsætte med kr. 500 pr. år.

I 2016-17 har vi fået ny skoleinspektør Mr. Lamin Gibba og sædvanen tro er klasserne igen fyldt op til de aftalt max 40 elever pr. klasse. Hvert år starter vi en ny Nursery 1 og vi tager en 1. klasse ind fra de andre børnehaveskoler i landsbyen, så vi vil altid have behov for nye elevsponsorer. i 2016-17 afsluttedes 9. klasse for første gang og vi har givet mulighed for, at elevsponsorerne kan fortsætte med at støtte de 10 bedste elever på High School, hvad de fleste har valgt at gøre. De øvrige elever var ikke egnede til at læse videre, men vi har efterfølgende hørt, at alle er begyndt på 10. klasse. Nogle skoler tager elever ind uanset standpunkt.

 

 

I forbindelse med den officielle overdragelse af skolen til regeringen den 15. april 2014, havde vi besøg af Mr. Suwarreh, direktør for skoler i Combo Sourh (som vi hører under). Her indgik vi aftale om, at vi også har mulighed for at undervise 7. til 9. klasse, og han ville sørge for de nødvendige lærerkræfter. Når der undervises elever fra 1. til 9. klasse hedder skolerne BASIC CYKLE SCHOOL (BCS). Pr. 20. november 2014 har vi registreret 588 elever på de to skoler. 144 på Nursery og 444 på BCS incl. 31 elever i 7. klasse. Der er i år taget 35 nye elever ind i Nursery 1. og 24 nye i 1. klasse.

Fra skoleårets start i år er der set på elevernes standpunkter fra sidste år, og dette har medført, at flere elever har fået lov til at gå et år om. Skolen har opstillet missioner og visioner, som bl.a. er blevet gjort synlige på skolemuren.

Skolen klarer sig godt i sammenligning med andre skoler. 4 elever fra 6. klasse har deltaget i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor de blev nr. 2.

Skolen har også fået en grøn linie, hvor udvalgte elever deltager i et haveprojekt, hvor de dyrker grønsager i små parceller i et par hjørner af skolegården.

 

Det er blevet besluttet, at eleverne i 7., 8. og 9. klasse skal have blå uniformer, så de adskiller sig fra de øvrige.

Lørdag den 23. november blev der afholdt en etdags seminar for lærerne, hvor bl.a. Mr. Shaw fra regionskontoret stod for undervisningen.

 

I foråret blev en skoledag ændret til en stor skolefest for alle elever, en dag med taler, mad, sang og musik. Senere arrangerede skolen en idrætsdag,, hvor eleverne var delt op i fire hold som dystede mod hinanden.

Løbebanerne blev markeret med vand og der blev hældt aske, som eleverne havde haft med, i renderne.