Sambuyan er en fattig landsby i det sydvestlige Gambia i Vest Afrika. Landsbyen har i 2017 ca. 2500 indbyggere. De fleste af landsbyens beboere er oprindelig flygtninge, som har fået tildelt en lille jordlod, hvor de har kunnet bygge en hytte og dyrke lidt grøntsager. Jorden tilhørte ”den gamle mand”, som har stillet jorden gratis til rådighed for landsbyens beboere.

”Den gamle mand” Kawsu Touray var og er igen alkalo. Posten har i den tid foreningen har opereret i landsbyen i perioder været uddelegeret til hans søn Edrissa Touray og en kort periode overdraget til Fansu Touray.

Landsbyen har ikke elektricitet. Mange huse er opført af lerklinede sten og nogle har kun tag af palmeblade.  Hvert år falder flere huse sammen i regntiden. Vandforsyningen skete tidligere overvejende fra åbne 15-20 m dybe brønde, hvorfra kvinderne ved håndkraft skulle hive vand op i spande. Der er nu, med hjælp fra SVF, lavet flere vandboringer i landsbyens samt opstillet 19 tappesteder, hvor de lokale nu kan hente rent vand.

Foreningen SVF-Skagenskolen blev stiftet 22. september 2009

Foreningens projekter søges gennemført ved indsamling af bidrag fra private, virksomheder og fonde. I samarbejde med Genbrug til Syd sendes efter behov containere til Gambia, når vi har indsamlet materialer nok. Der sendes primært skolemøbler, skoletavler, udstyr til sundhedscentret, sengelinned, håndklæder, byggematerialer, sportstøj, sportssko og cykler.

Foreningens drift dækkes primært af kontingent fra medlemmer.

Børnenes skolegang søges sikret ved formidling af kontakt til danske sponsorer, som ønsker at bidrage til et eller flere børns skolegang. Årligt sponsorbidrag udgør p.t. kr. 500,00 pr. barn. (læs mere under fanen ”sådan kan du støtte os”)

 

På skolen i Sambuyan var der ved årsskiftet 2018 ca. 120 elever i Nursery skole (4-7 år) og ca. 600 elever i Basic Cycle School (1.– 9. klasse). I alt ca. 720 elever, som alle sponseres via SVF-Skagenskolen. Basic Cycle School (BCS) er en ”kommunal” skole, hvor regeringen betaler lønninger til skoleinspektør og lærere. Sponsorbidrag til eleverne går primært til uniformer, undervisnings-materialer, mad på 4 skoledage om ugen, sundhedstjek og øvrige lønninger - herunder lønninger til køkkenpersonalet, skræddere, rengørring og vagtmand.

Foreningens øvrige aktiviteter i Gambia beskrives under ”Projekter”