Stiftere


Arne Holm tidl. VVS installatør, Skagen. I 2009 var Arne med til at stifte foreningen Sambuyan Village Friends – Skagenskolen som formand. Ved hjælp af hans engagement og ihærdighed, blev der søgt midler fra virksomheder, fonde og private, som muliggjorde foreningens aktiviteter. Arne har været foregangsmand i nedrivninger herhjemme og byggerier i Gambia. Arne har aldrig syntes en opgave var for stor. Det var mere et spørgsmål om hurtigst mulig at komme i gang.

På baggrund af Arnes engagement har han været primusmotor i opførelse af Nursery skole, Basic Cycle skole, sundhedsklinik, fødestue samt bygninger til lærere, frivillige og ansatte på klinikken. Arne har brugt meget tid på foredrag, indsamling af genbrugsmaterialer samt pakning af containere for efterfølgende at tage til Gambia, pakke ud og genbruge materialerne. Arne stoppede i bestyrelsen ultimo april 2017.

Egon Mejer Kristensen tidl. Ford forhandler, Skagen. I 2008 drog Egon sammen med Arne til Gambia for at bygge en skole. Året efter var han med til at stifte foreningen Sambuyan Village Friends – Skagenskolen som næstformand. Egon har i kraft af sin uddannelse som tømrer været med til at præge byggerierne både i forbindelse med nedrivninger i Danmark og opførelser i Gambia. Egons motto har altid været vi har ingen problemer vi har kun opgaver som skal løses. Egon er siden det hele startede, fast kommet til Gambia 2 gange om året, og har altid været en fast del af byggeprojekterne og de efterfølgende vedligeholdelser.

Hanne Aaberg tidl. bankassistent, Ringkøbing. For Hanne blev Gambia i 2007 det sted hvor hun gerne ville gøre en forskel. I 2009 var hun, efter et halvt års ophold i Gambia vinteren 2008/09, med til at stifte foreningen Sambuyan Village Friends – Skagenskolen som kasserer. Hanne har altid gået meget op i, at der skal være styr på tingene, så derfor blev det for hende en naturlig ting, at sørge for registrering af børnene på skolen samt sørge for kontakt til sponsorer. Hanne har gennem sit arbejde i Gambia lært at meget er anderledes. Hvad vi herhjemme betragter som en naturlig ting, f.eks. at have styr på navne og fødselsdage, har ikke samme vigtighed for gambianere. Hanne har i Gambia brugt meget tid på kontakt til skolen og de enkelte familier. Hanne trådte ud af bestyrelsen i september 2018.

Marie Hansen tidl. Bankassistent, Ringkøbing.  I 2009 var hun en af initiativtagerne til dannelsen af foreningen Sambuyan Village Friends – Skagenskolen. Marie har som sekretær været en vigtig person i den organisatoriske del. Hun har evnen til at få alt med, når hun skriver beretninger og rejseoplevelser. Hun er god til at stille de rigtige spørgsmål, hvorfor nu det? Marie har ud over at være en god støtte i bestyrelsen også deltaget aktivt i arbejdet i Gambia. Hun går meget op i at menneskerettigheder overholdes. Marie stoppede i bestyrelsen i september 2018.