Sambuyan Skagen BCS

nov 22

Skolen har længe ønsket at kunne tilbyde flere lærere bolig i landsbyen.I forbindelse med at Barrow er stoppet som viceskoleinspektør, ønsker den nye viceskoleinspektør at gøre brug af lejligheden, som oprindelig blev bygget til viceskoleinspektøren, men som hidtil har været brugt af kvindelige lærere.

Her i efteråret har vi sat gang i et nyt byggeri, som skal huse et antal værelser til kvindelige lærere.

Byggeriet udføres af lokale håndværkere under opsyn af skoleinspektøren. Byggeriet skrider godt frem og er her midt i december i rejsehøjde.

Vi håber at kunne komme derned i foråret og få lagt tag på samt sikre den sidste finish.

I foråret 2022 afsluttede vi byggeriet af den nye bygning med kontor, lagerrum og toiletter. Bygningen blev taget i brug i maj måned, da vi var dernede for at modtage containeren

. 

 

nov. 2021 

Skolen har længe efterlyst plads til opbevaring af materialer m.v.

I efteråret 2021 har vi påbegyndt byggeriet af en ny bygning, som skal indeholde et kontor til headmaster, 2 depotrum samt 3 toiletter lavet efter gambiansk model.

Styringen af byggeriet er overdraget til skoleinspektøren og formanden for skolekomiteen i Gambia.

Da vi tog hjem sidst i november, var murerne næsten færdige og de var i fuld gang med at gøre klar til at støbe hjørner og overliggere. Septiktanken var gravet og der blev støbt bund den sidste dag vi var på skolen.

Det er planen, at de skal sørge for at bygningen er i rejsehøjde og pudset, når vi igen kommer der ned til foråret. Der er indgået aftale med en smed om at lave spær.

   

I foråret 2010 fik foreningen overdraget en grund på 60 x 90 m af landsbyen til opførelse af en ny skole.

Tegninger til den nye skole med 10 klasseværelser, lærerværelse, depot, spisesal og toiletter blev udarbejdet af Skagen Tegnestue.

Ud fra tilbudspris fra lokale håndværkere blev budgettet for byggeriet på ca. kr. 350.000 + frivillig arbejdskraft.

Foreningen fik ved samme lejlighed stillet en grund på 25 x 25 m til rådighed til bygning af en bolig, hvor frivillige fra Danmark kunne bo under deres ophold i Gambia.

For at skaffe midler til byggeriet fik foreningen tilladelse til salg af støttebeviser a kr. 1.000.

I december 2010 var den første bygning på 36 x 8 m i rejsehøjde. Bygningen indeholder 4 klasseværelser, et kontor samt et depotrum.

I foråret 2011 kom der vinduer og døre i samt tag på bygningen. Hen over sommeren fik murerne lagt fliser. Medhjælperboligen kom i rejsehøjde og toiletbygningen var klar til montering af toiletter og håndvaske.

I efteråret 2011 blev medhjælperboligen gjort færdig og afventede kun tilslutning af vand og strøm samt opsætning af toilet for at kunne tages i brug.

Med i containeren i foråret 2012 er der skolemøbler, tavler, toiletter m.v. Inden sommerferien er skolebygning og toilet klar til at blive taget i brug. Skolen er forsynet med gode brugte skolemøbler fra Ankermedet Skole i Skagen. Medhjælperboligen blev taget i brug 9. april og 1. halvdel af skolebygning II kom under tag inden regntiden.

Se tegning af skolebygning her:

Skolen blev i 2012 registreret under navnet ”Sambuyan-Skagen Lower Basic School” (LBS).
De første 4 klasseværelser blev i 2012 fuldt møbleret og klar til brug. Toiletbygningen blev færdigmonteret med 12 toiletter, 4 håndvaske og alle toiletter er adskilt med plader, som er forankret godt ned i gulvet.
Der blev i 2012 opført en ny bygning på 185 m2 til køkken og spisesal. Bygningen kom under tag og blev forsynet med ståldøre og vinduer. Hen over sommeren 2012 blev der pudset og lagt fliser. I køkkenet er der indlagt vand.

Der blev lavet fodbold- og basketball mål, som blev opsat på skolegrunden, så området er blevet meget attraktiv for de unge mennesker, der elsker at spille bold


Skolen blev taget i brug i september 2012 ved skoleårs start. Regionskontoret overtog ansvaret for ansættelse af lærere og ledere. Det er dog fortsat os, der skal sikre, at de nødvendige midler er til rådighed for driften samt køb af skoleuniformer.

Den sidste del af byggeriet er under tag og den første del af skolebygning II møbleret.
Der blev bygget murer omkring skolen og isat et stor låge for at holde dyr ude af skolegården.
Spisesalen, som har plads til 140 elever, er møbleret med borde og stole fra Handelsskolen i Frederikshavn. På den ene endevæg kan man nyde strandudsigten, og i den anden ende får man følelsen af at stå i kanten af en dansk bøgeskov, selvom der er 30-35 grader udenfor.
I køkkenet er opsat gaskedler til kogning af ris og gasapparater til stegning af fisk. Gambianerne mener dog ikke de kan undvære en bålplads, så dette ønske blev efterkommet.
Køkkenet blev taget i brug fra februar 2013.

Skolens udekøkken er nu udbygget med tag og skorsten samt forsynet med to komfurer i afrikansk stil. Derved spares både på brænde og røg i køkkenet.

  

Eleverne har på skolen mulighed for at deltage i fire grupper: Red Cros, Sport Group, Gardening Group og Scout and Girls Group.

 

Skolen blev i 2014 godkendt til at have elever i 7., 8. og 9.. klasse, og skiftede samtidig navn til "Sambuyan Skagen Basic Cycle School" (BCS).

I skoleåret 2015/16 opføres yderligere 3 klasseværelser og skolen er nu udbygget, så der er plads til 2 klasser pr. årgang.

 

Et længe udtrykt ønske fra skolens elever om mere skygge i skolegården er nu efterkommet i efteråret 2016. Vi har ved brug af nogle brugte tagplader (doneret af Skagen Beton) og en stålkonstruktion skabt et overdækket område, hvor der er ly for solens værste stråler.

Området bruges flittig, og de opstillede bænke giver mulighed for at sidde og hygge sig.

Skolen er meget aktiv med udnyttelse af skolegården. Der er dannet en gruppe, som står for dyrkning af grønsager i små parceller, som er lavet i to hjørner af skolegården.

 

Et længe udtrykt ønske fra skolens elever om mere skygge i skolegården, er nu efterkommet. Vi har ved brug af nogle brugte tagplader (doneret af Skagen Beton) og en stålkonstruktion skabt et overdækket område, hvor der er ly for solens værste stråler.

Området bruges flittig, og de opstillede bænke giver mulighed for at sidde og hygge sig.