Byggeriet af Anna Skagen Nursery School blev påbegyndt i april 2007 i Anne Grethe Madsens regi. Skolen startede i en palmehytte opført af de lokale beboere. Ret hurtigt blev den afløst af en bygning indeholdende 2 klasseværelser, opført i lerklinede sten og med bliktag. Undervisningen var så eftertragtet, at der efter kort tid også foregik undervisning i det fri under et dække af palmeblade.

I marts 2008 blev de første tegninger til en bygning med 4 klasseværelser og en spisesal samt tilhørende køkken og toilet præsenteret for landsbyen.

I efteråret 2008 var bygningen i rejsehøjde og der blev lagt tag på. Hen over foråret 2009 blev bygningen gjort færdig. Klasseværelserne blev møbleret med brugte skolemøbler fra Danmark.  Køkken og toilet kom til og den 24. marts 2009 blev skolen indviet med besøg af bl.a. TV2 Nord og det gambianske TV. Det var Anne Grethes sidste besøg i Gambia.

Vi har efterfølgende forsøgt os med egen produktion af skolepulte. En løsning som efter vor opfattelse har givet mere ro i de små klasser.

I august 2011 fik skolen endelig meddelelse om, at den nu var godkendt som Nursery School og vi fik dispensation til at undervise 1. og 2. klasser mod at ansætte kvalificerede lærere.

I efteråret 2011 måtte den oprindelige bygning i lerklinede sten give op. Regnen havde ødelagt stenene og det var ikke længere forsvarlig at opholde sig i bygningen. Den gamle bygning blev fjernet og erstattet af en ny bygning.

Den nye bygning stod færdig i foråret 2012. Der blev indrettet to kontorer, et klasseværelse og en systue også kaldet kulturhuset. Skolen blev forsynet med strøm fra vores solcelle/vindmølle batterier og i systuen er der blev monteret lysstofrør og stikkontakter. I systuen er der nogle håndsymaskiner samt 3-4 el-symaskiner. Foreningen har p.t. 3 skræddere ansat, som primært skal sy uniformer til børnene. I den udstrækning der er tid foregår der også undervisning af landsbyens kvinder i brug af symaskiner.

Samtidig med at  Sambuyan Lower Basic School blev taget i brug i september 2012, skiftede skolen navn til "Sambuyan-Skagen Nursery School". Ansvaret for undervisningen blev samtidig  overdraget til Regionskontoret og lærerstaben tilpasset til 3 nursery klasser.


 

Skolen blev i 2014 forsynet med et forbedret køkken med et nyt afrikansk komfur og skorsten.

I 2014 blev opført en mur ud mod vejen hvori der er en stor jernport og en mindre dør. Det er vores lille smed Sonko, som har udfoldet sine faglige og kunstneriske evner.

I dag er der 120 børn i nursery skolen fordelt på 3 klasser: N1, N2 og N3. Skolen ledes af Buba Touray og har 3 lærere, 3 i køkkenet samt rengøringspersonale. Herud over er Buba (nursery skolens leder/inspektør) også at finde blandt skolens personale.