I 2010 tog foreningen initiativ til at opføre en overdækket markedsplads på det store torv.

I området ved skolen kaldet Iceland er der en mindre markedsplads. Landsbyen har tidligere lavet et overdækket område bestående af træstolper og overdækning med palmeblade.

I vinterhalvåret 2016/17 har områdets beboer på frivillig basis bidraget til køb af cement og sand, så de har kunnet bygge murerne til en ny markedsplads.

Vi har givet spærene, som vores smed Sonko har lavet. Med sidste container havde foreningen en del brugte tagplader med, som nu bl.a. er blevet brugt til at lægge tag på. To at foreningens faste håndværkere har hjulpet de frivillige, så der nu står en fin bygning under tag.

Nu mangler der bare at blive støbt gulv og lavet bænke og borde før det er perfekt.

alle hjlper til
Alle hjælper til

det skrider fremad
Det skrider fremad

hvordan passer lngden
Hvordan passer længden

s er opgaven udfrt
Så er opgaven udført

s er taget nsten frdig
Så er taget næsten færdig

sprrene fragtes til markedspladsen
Spærrene fragtes til markedspladsen

ved flles hjlp gr det lettere
Ved fælles hjælp går det lettere

02-05-2017


Markedspladsen er nu pudset og malet indvendig.
Der foregår drøftelser i landsbyen af, om der skal ske en form for opdeling samt betales gebyr til landsbyen for benyttelse. Et forhold som SVF ikke vil blande sig i, da vi har overdraget bygningen til landsbyen.

20-12-2010/LAa


Byens kvinder har hidtil siddet under parasoller eller det store træ på torvet, og udbudt deres varer til salg. I foråret 2009 blev mulighederne for etablering af en overdækket markedsplads drøftet.

Der blev udarbejdet tegninger og overslag og i efteråret 2009 gik murerne i gang med udgravning og støbning. Dels ved hjælp af genbrugsmaterialer fra Danmark og køb af nyt blev bygningen rejst i foråret 2010 med hjælp fra lokale håndværkere og frivillige fra Danmark.

Bygningen er nu taget i brug til stor glæde for landsbyens kvinder.

13-06-2010/LAa