• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Skoledrift

I forbindelse med den officielle overdragelse af skolen til regeringen den 15. april 2014, havde vi besøg af Mr. Suwarreh, direktør for skoler i Combo Sourh (som vi hører under). Her indgik vi aftale om, at vi også har mulighed for at undervise 7. til 9. klasse, og han ville sørge for de nødvendige lærerkræfter.

Når der undervises elever fra 1. til 9. klasse hedder skolerne BASIC CYKLE SCHOOL (BCS).

 

Pr. 20. november 2014 har vi registreret 588 elever på de to skoler. 144 på Nursery og 444 på BCS incl. 31 elever i 7. klasse. Der er i år taget 35 nye elever ind i Nursery 1. og 24 nye i 1. klasse.

 

Fra skoleårets start i år er der set på elevernes standpunkter fra sidste år, og dette har medført, at flere elever har fået lov til at gå et år om.

 

Skolen har opstillet missioner og visioner, som bl.a. er blevet gjort synlige på skolemuren.

 

Skolen klarer sig godt i sammenligning med andre skoler. 4 elever fra 6. klasse har deltaget i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor de blev nr. 2.

 

Skolen har også fået en grøn linie, hvor udvalgte elever deltager i et haveprojekt, hvor de dyrker grønsager i små parceller i et par hjørner af skolegården.

 

Det er blevet besluttet, at eleverne i 7., 8. og 9. klasse skal have blå uniformer, så de adskiller sig fra de øvrige.

 

Lørdag den 23. november blev der afholdt en etdags seminar for lærerne, hvor bl.a. Mr. Shaw fra regionskontoret stod for undervisningen.

 

I foråret blev en skoledag ændret til en stor skolefest for alle elever, en dag med taler, mad, sang og musik.

 

Senere arrangerede skolen en idrætsdag,, hvor eleverne var delt op i fire hold som dystede mod hinanden.

 

Løbebanerne blev markeret med vand og der blev hældt aske, som eleverne havde haft med, i renderne.

 

I juni måned var eleverne i 3. klasse på udflugt.

                                                                                                                                                                                          Indsat 28.12.2014

 

 

 

****************************************************************************************************************************************

Fra skoleårets start september 2013 var der ca. 160 elever på Nursery Skolen og ca. 340 på Primary Skolen.På Primary Skolen er der nu elever fra 1. til 6. klasse. Med den seneste udvidelse af skolen, troede vi, at der nu var mulighed for at alle elever kunne gå om formiddagen.

Sådan gik det ikke. Da vi kom til Gambia sidst i oktober var der skolegang både formiddag og eftermiddag. De havde fra skoleårets start etableret 3 - 4 nye 1. klasser ved at tage en del nye elever samt flytte de elever fra Nursery skolen, som var enten store eller gamle i deres klasse. Et godt initiativ med flytningen, men udvidelsen med 3 nye klasser i stedet for en, har givet en del udfordringer. Vi har nu indgået en aftale om elevfordeling og klassekvotient i de nye klasser, så vi ser frem til en god udvikling i klasserne.

Eleverne begynder skoledagen mellem 8.30 og 9.00. Nogle dage starter de med en morgenbriefing i skolegården, hvor de opstillet i lange rækker, bliver orienteret om, hvad der sker på skolen og andre tiltag af fælles karakter. Børnene på formiddagsholdene går hjem mellem 13 og 15, hvor de inden har fået et måltid mad de første 4 dage om ugen. Eftermiddagsholdene møder kl. 13.30 hvor de starter med frokost.

Eleverne modtager undervisning i matematik, engelsk, naturvidenskab, samfundslære samt deltager i idræt i mindre omfang. Der er også en koranlærer, som på skift giver undervisning i klasserne.

De 2 skoler ledes af skoleinspektør Alasana M. Jallow som assisteres af viseskoleinspektør Alhaji Jammeh. Ud over disse er der 18 lærere, 7 kokke, rengøring, vagt og pedel tilknyttet skolerne.

Der afholdes afslutningseksaminer i 3. og 5. klasse. Herudover afholdes løbende prøver, hvor lærerne bedømmer eleverne. Det er meget almindeligt, at der udarbejdes lister, som viser hvorledes eleverne klarer sig, og ofte belønnes de dygtigste elever. Foreningen har ingen indflydelse på den del.

Madordningen på Primary Skolen har nu fungeret et år. Det er vort indtryk, at de er godt tilfredse med maden, som her er mere varieret end på Nursery Skolen. Det ser ud til, at det nye udekøkken fungerer efter hensigten.

Elever-på-vej-ind-til-frokost.JPGSå-er-der-serveret.JPGDe-ser-ud-til-at-kunne-lide-det.JPGDen-store-gryde-med-ris.JPGOpvaskestativ.JPGSpisesalen-på-Nursery-skolen.jpg


Nursery skolens drift er nu underlagt Primary skolen som et anneks. Ændringerne har givet en del frustrationer, da regionskontoret ikke havde holdt møde med personalet om ændringen. Vi har nu afholdt møde med regionskontoret og personalet og tror på, at ændringerne er accepteret.

Pr. 1. marts 2013 gik der på Nursery skolen ca. 160 elever, hvoraf 118 har en sponsor. Til skolen er tilknyttet 5 lærere, en viceskoleinspektør, 3 i køkkenet samt en til rengøring. Herudover opholder den lokale skrædder sig en del i systuen, hvor han ud over at sy uniformer, ind imellem underviser kvinder fra landsbyen i at sy og bruge en symaskine.

På Primary skolen er der ca. 340 elever, hvoraf 272 har en sponsor. Skolen har 9 lærere, en skoleinspektør, en viceskoleinspektør, 4 i køkkenet, en pedel, en til rengøring samt en nattevagt.

11. februar 2013 var køkkenpersonalet på plads og madordningen kunne begynde. Det var en god oplevelse at se børnene komme marcherende på lange rækker og pænt sætte sig ved bordene. De fleste formåede også at håndtere skeen.

Den 23. februar deltog Primary skolen i det årlige Independenceday, som i år fandt sted i Sanyang.

Nursery skolen har fået et sponsorat på GMD 10.000 til deltagelse i Independence arrangementet for Nursery skoler.

23/3-13/LAa


I skoleåret 2009/10 havde skolen ca. 200 elever fordelt på 3 børnehaveklasser , 1. og 2. klasse.

I skoleåret 2010/11 var antallet af elever vokset til ca. 250 elever.

Foreningen fik samtidig dispensation til at undervise elever i 3. klasse under henvisning til det nye skoleprojekt samt under forudsætning af, at der ansættes en uddannet lærer.

Driften af en skole i Gambia forløber ikke uden problemer. Det kan ind imellem være frustrerende at opholde sig i Danmark og skal forsøge at løse problemerne der. Selvom vi opholder os i Gambia et par gange om året, er der altid opgaver nok at tage fat på.

I 2010 var der tilknyttet 5 lærere og en skoleleder til skolen. I takt med udvidelsen af elevantallet var lærerstaben med udgangen af skoleåret i 2011/12 vokset til 8 ud over skolelederen.

Eleverne i 3. klasse har været til prøve i Gunjur, da vi endnu ikke har en godkendt Primary School.

Ud over undervisning har eleverne 4 dage om ugen fået et varmt måltid mad, en skoleuniform og de nødvendige undervisningsmaterialer har været til rådighed.

Fra skoleårets start i september 2012 har regeringen overtaget ansvaret af den nye Lower Basic School, som har fået navnet ”Sambuyan Skagen Lower Basic School”. Der blev fra starten ansat en ny Head-master Mr. Alasana M. Jallow , 10 lærere og en viceskoleinspektør.

Da vi kom til Gambia i oktober, var elevantallet udvidet fra 216 som vi havde registreret til ca. 320. Et tal som ifølge vore registreringer pr. 1. december var vokset til ca. 350. Den nye head-marster har den holdning, at såfremt der er plads, skal alle have lov at gå i skole. I Gambia accepteres en klassekvotient på 45. Vort mål var 35. Skolen har således ud over 2. – 5. klasse, fire 1. klasser.

Undervisningen er kommet godt i gang og 1. december 2012 kunne de 2 sidste 1. klasser holde flyttedag til den nye skole.

På Nursery skolen er der taget 2 nye klasser ind, så elevantallet nu er oppe på ca. 130 elever.     

Der er således opstået et akut behov for nye sponsorer, hvis vort tidligere ønske om, at alle elever skal have en sponsor, fortsat skal kunne opfyldes.

Til nursery var der ved skoleårets start i september 2012 tilknyttet 5 lærere, en skoleleder, 3 i køkkenet og en rengøringsassistent.

Fra sidst i april og frem til skoleårets slutning i juli 2012, var Katrine Vium tilknyttet skolen som frivillig, hvor hun bl.a. tog del i undervisningen. Se hendes beretning under nyheder.


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com
 
 
 

© Udviklet af

De2Have.dk