• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

 

Selvom der p.t. ikke bygges nye klasselokaler, er der fortsat opgaver som skal løses.

Da vi var i Gambia i nov. 2016, modtog vi en container, som ud over skolemøbler også indeholdt nogle brugte tagplader, som bl.a. er brugt til skyggeplads i skolegården(se siden Sambuyan Skagen BCS under projekter).

Forsendelsen af containeren finansieres af Genbrug til Syd.

I foråret var det vandtårnet som fik en tur(se siden Vandforsyning under Projekter).

Da vi havde flere tagplader, kunne vi hjælpe landsbyen med overdækning af den nye markedsplads i Iceland(se siden Overdækket markedsplads under projekter).

                                                                                                                     maj 2017


 

Løb for kvinder 

Lørdag den 6. Maj havde SVF sammen med soroptimisterne i Silkebog et løbe event for at samle penge ind til klinikken. Meningen med løbet var at man som løber skulle finde en eller flere sponsorer som skulle sponsorer et beløb pr. omgang (1 km) man løb eller gik. 

Ud over løbet var der kage- og kaffe-salg, amerikansklotteri, salg af afrikanske figurer og ansigtsmaling. 

Det var en skøn dag med super lækkert vejr, og stor opbakning. Dagen startede med velkomst ved Josephine (Sundhedsgruppens formand), herefter opvarmning ved Sarah, hvorefter løbet gik igang. Hver deltager fik 90 minutter til at nå så mange runder/km som muligt. 

Benny løb flest med sine 20 omgange, og Sarah kom lige efter med 18 omgange. 

Ialt samlede vi 25.000 kr. ind, hvilket er helt utroligt. Medicin er som herhjemme noget man selv skal købe, men i Gambia er det ikke en selvfølge at man har penge til mad, og da derfor slet ikke at man har penge til medicin, som er alt afgørende for at forbedre ens helbred. Derfor lyder der et kæmpe tak til alle (specielt soroptimisterne) for det store stykke arbejde, til hver en sponsor og til hver en løber.

Vi håber på i fremtiden at lave et lignende event, og håber på mange af jer til den tid har lyst til at deltage.

velkomst-ved-Josephine.jpeglbe-lbe.jpegopvarmning-ved-Sarah.jpegden-rde-snor-klippes.jpegfine-brn.jpegSarah-og-Benny-som-har-lbet-flest-omgange.jpeg
 

 

 

10-05-2017


13.04.2016

HJÆLP - Der er mange, som har spurgt mig, "hvilken form for hjælp har I mest brug for i Gambia. Jeg må sige, at vi har rigtig meget brug for penge til indkøb af medicin til klinikken. Mange fra landsbyen kommer i klinikken med bl.a. sår og infektioner. Hvis ikke vi lige har været der og indkøbt medicin, så får de en recept, så de selv kan indkøbe medicin. Desværre er der ikke ret mange, som får indkøbt medicinen, da de ikke har penge hertil. Dette medfører så, at sårene/infektionerne... udvikler sig. Mange børn i landsbyen har luftvejsinfektioner, sår og bylder som kræver medicinsk behandling. I januar måned skete der desværre det meget sørgelige, at en ung mor døde under fødslen af tvillinger. En enkel injektion kunne have reddet hendes liv, men medicinen var desværre ikke til stede.

Vil du hjælpe - med et stor eller lille beløb (alt hjælper) så kan du indsætte et beløb på reg.nr. 7530 kontonr. 1104768

      

      

 

 

 

 

 

            

 

På forhånd tak.

HC

 

 

 

14.10.2015

Torsdag den 8. og fredag den 9. oktober blev der pakket container.

Det hele var denne gang samlet på Niels Bohrs Vej i Skagen, hvor vi også har lager, så denne gang var det nemt at pakke. Vi skulle nemlig ikke køre rundt og hente tingene til containeren.

Der blev pakket en masse gode skolemøbler, tavler, byggemateriel, udstyr til klinik og fødeafdeling og meget mere.

Tusind tak til alle frivillige som har hjulpet til både med indsamling og pakning. Også en stor tak til de mange, som har doneret og arbejdet for foreningen.

Containeren er nu på vej til Gambia. Vi forventer ankomst sidst i november.

2015 10 09 10.36.05a

 

 

 

21.07.2015:

Så sker der igen noget nyt i SVF-Skagenskolen.

I forlængelse af foreningens generalforsamling søndag den 6. september 2015, vil der blive afholdt et stort Bankospil.

banko

 

Kom og vær med til at støtte foreningens arbejde.

 

30.05.2015

I anledning af Lion Club, Skagens jubilæum, var SVF-Skagenskolen inviteret til reception. Fra foreningen deltog Arne Holm og HC Skovsende.

Der blev i år uddelt mange donationer, og vi var så heldige, at få overrakt en check på kr. 10.000,- til foreningens arbejde i Gambia.

Stor tak til Lions Club, Skagen.

SAM 6092a

 

08.01.2015

Dagen i dag er gået med at pakke container til Gambia. Containeren er pakket med skolemøbler, byggematerialer, fodboldmål og net, fodboldt, hospitalsudstyr, sportstøj og meget mere. De huller som opstår, at udfyldt med tøj og sko, for der er jo ingen grund til at betale for at sende luft til Gambia.

Vi mangler stadig noget hospitalsudstyr bl.a. scanner til fødeafdelingen, her udover har vi fået lovning på en del ting, som vil blive leveret i løbet af næste uge.

Containeren skal være pakket og klar til forsendelse den 25. januar 2015 - og ca. 1. marts, vil vi åbne den i Gambia.

 

 

28.12.2014

Der er godt gang i fødeklinikken. Pr. 1. december 2014 var der født 60 børn på klinikken. Ambulancen bliver også brugt, men hæmmes lidt af, at det kniber med brændstof. Regeringen lever ikke helt op til vore forventninger med hensyn til leverance af medicin og brændstof.

 

På sundhedsklinikken er der stor tilstrømning. Den blev ikke mindre, da det rygtes, at klinikken havde fået medicin, som var købt for penge fra en venlig sponsor. Det er synd, hvis klinikken ikke fungerer optimal på grund af mangel på forsyninger.

 

Lige inden vi tog hjem, blev der slået pæle i til markering af grunden omkring fødeklinikken og sundhedsklinikken. Landsbyens frivillige har lovet, at de vil grave ud og hjælpe med støbning, så der kan komme en mur omkring klinikkerne. Der mangler dog fortsat penge til materialer.

 

Skolen har fået ny viceskoleinspektør. Et skifte som blev nødvendigt i forbindelse med udvidelsen af skolen til også af have 7. klasse. Der er krav om, at enten skoleinspektøren eller viceskoleinspektøren har de nødvendige uddannelser til overbygningsskolen.

 

Skolen har fået opstillet Mission og Vision, som nu kan læses på muren udenfor skolen.

 

Fra skoleårets start i september 2014 er 4., 6. og 7. klasse blevet undervist om eftermiddagen. De øvrige klasser begynder om morgenen kl. 8.20.

 

Det er vort indtryk, at der bliver gået seriøst til undervisningen, selvom de her ved skoleårets start har fået en ekstra udfordring, da regeringen ikke har leveret alle nye tekstbøger til bl.a. 7. klassse. Bøgerne kan ikke købes, så vi har ikke haft mulighed for at afhjælpe problemet.

 

I takt med, at børnene får nye uniformer, bliver de forsynet med nye badges, så man kan  se, hvilken skole, de går på.

 

 

For skoleåret 2014/15 er der startet en ny Nursery klasse med 35 elever og de to 1. klasser med hver 38 elever, har fået 24 nye elever ind.

 

På Nursery skolen er der nu opført en mur, som ud mod vejen er forsynet med en stor jernport og en mindre dør.

 

På arealet mellem Nursery og vores depot er der påbegyndt opførelse af en bygning, hvor lærere som kommer ikke bor i landsbyen kan overnatte. Bygningen indrettes med 8 sovepladser, og i separate bygninger laves toiletter, bad og køkken.

 

                                                                                                                                                                                                                28.12.2014

 

 

 

 

************************************************************************************************************************************************************************

I løbet af foråret 2014 er der opført en bolig, så de ansatte i sundhedsklinikken/fødeafdelingen kan overnatte i landsbyen.

Den 15. april 2014 blev der holdt indvielse af sundhedsklinikken og fødeafdelingen, som ved samme lejlighed blev overdraget til landsbyen og sundhedsministeriet - det samme blev ambulancen, som var ankommet i containeren den 18. marts.

Ambulancen overdrages til Sundhedsministeriet og chaufføren.

Nærmeste bygning er Sundhedsklinikken, bygningen i midten er medarbejder boligen og i baggrunden er fødeklinikken.

 

Personalet blev umiddelbart herefter ansat, og gik straks i gang med arbejdet, for få dage efter indvielsen blev den første dreng født. Moderen er i forvejen kendt af

SVF-Skagenskolen, da hun ved en tidligere fødsel - fødte på bagsæddet af Arnes bil. På billedet ses Britta og moderen med den nyfødte.

 

Der blev også lavet nogle forsøg i foråret, da det var et problem med "røg i køkkenet" - forstået på den måde, at når køkkenpersonalet tilberedte mad til skolebørnene forgik det over 2-3 bålsteder inde i køkkenet. Derfor blev der lavet forsøg med opførelse af komfur og skorsten, så røgen kunne ledes ud af køkkenet, og siden har det også vist sig, at der spares rigtig meget på træ.

Det ny komfur er fremstillet af siv, palmeblade, træspåner, ler/sand og cement.

17.10.2014


Efter hhv. 5 og 9 uger i Gambia, er vi nu hjemme igen. Der er hele tiden nok at se til, når vi er i Gambia. Arne har brugt meget af tiden på at få klinikken gjort helt færdig samt få sat gang i byggeriet af den nye fødeklinik.

Da containeren ankom medio oktober, var Arne klar til at montere de medbragte køkkenelementer som i dag er på plads og giver god rum til opbevaring.

Laboratorium.JPGUndersøgelsesrum.JPGUndersøgelsesrum_.JPG

Den 1. november blev der sat af til den nye fødestue. Murerne gik straks i gang og den 26. november kunne der holdes rejsegilde. Taget kom på plads før Arne rejste hjem og murerne vil nu pudse bygningen og gøre den klar til montering af inventar til Arne kommer igen.

Modtagelsen af containeren blev imødeset med en vis spænding. Containeren var ankommet til Banjul allerede den 16. oktober, så regntiden var knap ovre. Et par læs stabilgrus og lidt venlighed fra vejrguderne gjorde det muligt at få containeren bragt til landsbyen uden de store problemer. De største vandhuller er heldigvis stabile i bunden. Som noget nyt har vi i år oplevet regnvejr i november måned.

Toldkontrol-i-Banjul.JPGTømningen-kan-begynde.JPGEfter-tømningen.JPG

Skoleinspektørens initiativ med at flytte de ældste og største elever fra Nursery skolen til 1. klasse,  har sammen med afklaringen af, hvor mange nye 1. klasser vi kunne acceptere, givet en del udfordringer. Der er blevet flyttet om på klasselister ændret i navneoplysninger og fødselsdage. Vi er ikke nået i mål endnu, men vi er nået langt. Fotograferingen er i år gået rigtig fint. Det er meget få elever, som ikke har været til stede.

Vi har nu registreret i alt 545 elever på de 2 skoler.

Sammen med containeren, har vi ud over byggematerialer og værktøj også fået en del sko og brugt tøj til Gambia. Vi har i forbindelse med afholdelse af møder tilgodeset nogle fattige familier med et par sko og lidt tøj. Som udgangspunkt har næsten alle familier i landsbyen behov for hjælp. Der er ikke så meget arbejde at få i området, så mange har ikke et fast job, og må klare sig med, hvad de selv kan frembringe eller de småjob, som opstår hist og her.

Vi har også haft fornøjelsen af, at have besøg fra Udviklingsværkstedet i Aalborg. Peter Attrup var på besøg hos Arne i en god uge, hvor vi ud over hans hjælp ved indretningen af klinikken, også fik glæde af hans tekniske kunnen. Hans chef Ole fik vi glæde af i medhjælperboligen i 6 dage.

Ole-i-gang-med-at-male-spær.JPGPeter-overrækker-gave-til-Omar.JPGPeter-og-Ole-på-besøg-i-slangeparken.jpg

Sidst i november fik vi en henvendelse fra regionen, om at få lov til at låne lokaler til en større sundhedsundersøgelse for området. Et positivt tiltag, som viser, at bygningerne også kan bruges i anden sammenhæng. Som det fremgår af billederne var der stort fremmøde.

De-venter-på-at-blive-undersøgt.JPGSituation-fra-undersøgelserne.JPGDer-foretages-vaccination.JPG

29/12-13/LAa


På Primary skolen er de sidste 2 klasseværelser nu møbleret og taget i brug. Det betyder, at der nu er 8 klasseværelser til rådighed, så alle klasser nu kan møde ind fra morgenen af. P.t. foregår der dog stadig undervisning om eftermiddagen, idet 3 og 5 klasse har et par ekstra timer om eftermiddagen som forberedelse til eksamen. En løsning, som er blevet mulig efter at madordningen kom i gang.

På de 2 skoler går der nu ca. 500 elever, hvoraf 390 har en sponsor. Vi har foto og oplysning på de resterende, som vi gerne vil hjælpe med en sponsor. Tilsagn om nye elevsponsorater modtages med tak.

Spisesal og køkken er færdigmonteret og den 11. februar 2013 var første dag med madordning på Primary skolen. Det var en god oplevelse at se børnene komme marcherende på lange rækker og pænt sætte sig ved bordene. De fleste formåede også at håndtere skeen.

Det viste sig ret hurtigt, at forsøget med at koge ris over gas faldt for dyrt ud, så i stedet har vi etableret et overdækket køkkenareal, hvor de kan bruge deres kogekar over åben ild, som de plejer.

Termitterne elsker dansk fyrretræ, så det går ud over vore dørkarme.  Vi har i stedet valgt at skifte dem ud med stålrammer. En løsning, som ser ud til at fungere fint. Muren omkring Primary skolen er færdig, porten sat i og der er støbt trappetrin foran alle indgange. Pudsning af muren må afvente, at der bliver penge til det.

Vandtårnet ved torvet er rejst og tanken placeret på den. Montering af solceller og udskiftning af pumpe afventer en ombygning af teknikrummet.  Vi skal have tagkonstruktionen ændret, så vi får den mest optimale placering af solcellerne.

Byggeriet af sundhedsklinikken er endelig kommet i gang igen. 12. februar 2013 blev grundstenen lagt. I den anledning havde alkarloen inviteret flere prominente personer til at deltage. Herudover mødte mange fra landsbyen op, for at være med til at markere begivenheden. En kvindegruppe kom og dansede og der blev holdt mange taler under mødet i spisesalen, før den endelige nedlæggelse kunne finde sted.

23/3-13/LAa


12. september afsendte vi med hjælp fra Mellemfolkelig Samvirke en container fra Skagen med skolemøbler, byggematerialer m.v. 20. oktober ankom containeren til Banjul, og vi havde forventning om levering i løbet af den kommende uge. Disse planer blev ødelagt af et voldsomt regnskyl den næste dag. Regnen skyllede sten og grus væk som vi lige havde forstærket vejen med, og gjorde samtidig området blødt og ufremkommelig for en truck med en 40’ container. Efter veloverstået Tabaski og en del vejreparationer, lykkedes det at få containeren frem med en god uges forsinkelse.

Med containeren denne gang, var der en del sportstøj og sko ud over byggematerialer og skolemøbler. Fra bland andet Hjerting IF har vi fået flere gode spillesæt. Se evt. www.hiffodbold.com
Fra skolestarten medio september 2012 er den nye skole ”Sambuyan-Skagen Lower Basic School” taget i brug. Skolen er startet op i den første bygning, som består af 4 klasselokaler, inspektørkontor og et depotrum.
Regionskontoret har ansat en skoleinspektør og 8-10 lærere. Den nye skoleinspektør har fra begyndelsen udvidet elevantallet, så der p.t. er undervisning af 8 klasser (Fire 1. klasser + 2., 3., 4. og 5. klasse). To af 1. klasserne blev indtil 1. december undervist i lokaler på Nursery skolen.
Udvidelsen af elevantallet betyder, at vi har fået et akut behov for nye sponsorer.
Det er vort indtryk, at der er styr på undervisningen og eleverne ser ud til at møde til tiden. Fra ca. 1. februar 2013 forventer vi at kunne starte madordningen på Primary skolen da den nye spisesal er færdig og møbleret med møbler fra Handelsskolen i Frederikshavn. Da vi tog hjem (1. dec.), manglede den endelige ansættelse af køkkenpersonale samt indretning af et ildsted udendørs..
3. dec. kunne de to 1.klasser flytte ind i den nye skolebygning, hvor der p.t. er indrettet og møbleret 3 klasselokaler. De sidste 2 samt lærerværelset er under tag, pudset og malet. Mens vi er hjemme, lægges der fliser, så der er klar til at blive sat døre i og møbleret, når vi kommer igen.
Da vi tog hjem, var murerne i fuld gang med sidste del af muren omkring skolen.
Skolen har i november haft besøg af 2 unge piger fra Skagen, som har valgt at tilbringe en måned i Gambia som frivillige hjælpere. Deres besøg har sammen med foreningens trofaste hjælpere betydet, at medhjælperboligen i en periode var beboet af 5 personer. Det har været dejligt at få afprøvet faciliteterne, og når man husker at tage hensyn til, at visse resurser er begrænsede, fungerede alt fint.
Efter et møde hos sundhedsministeriet den 12. oktober, troede vi at aftalen om driften af sundhedsklinikken var på plads, så vi kunne komme i gang med byggeret. Efter at have nærlæst aftalen, måtte vi konstatere, at den alligevel ikke indeholdt en aftale om fremtidig drift. Nye møder blev aftalt og lige inden Arne tog hjem, modtog vi et tillæg til aftalen, som godtgjorde, at Gambia Nordjylland kunne sige god for at byggeriet kan gå i gang.

Problemer-med-vejen.jpgSmeden-er-i-gang.JPGUdsigt-over-skolen.JPGSpisesalen.JPG

4/1-13/LAa


 

Efter 3 måneder i Gambia er der sket meget. Den nye bygning på den ”gamle skole” er færdig. Alt er malet og indrettet. Der er 2 kontorer, 1 klasseværelse og systuen (kulturhuset) som vi kalder det. Der er kommet gang i symaskinerne. Kvinderne er delt op i 2 hold for- og eftermiddag. I et hjørne er der indrettet legeplads til børnene, hvor de bygger med LEGO-klodser, skænket af LEGO.

Boligen til frivillige hjælpere fra Danmark er blevet en lille perle. De fleste materialer er kommet fra F.F.Skagens’s administrationsbygning. PVC vinduer og døre, indvendige døre, lofter, køkkenskabe, sanitet samt en del af inventaret. Der er installeret strøm, vand og gas. Strømmen kommer fra en vindmølle (doneret af Børge Frederiksen, Skagen) samt 2 solpaneler og lagres på batterier.

 

 
På den nye skole ”Sambuyan-Skagen Lower Basic School” (LBS) er der nu 4 klasseværelser, som er fuldt møbleret, en toiletbygning med 12 toiletter og 4 håndvaske. Køkken og spisesal på den nye skole er under tag og der er sat ståldøre og vinduer i. Hen over sommeren vil der blive lagt fliser og bygningen pudset, så den er klar til maling, når vi kommer igen.
 
Alle vore 12 bygninger i Sambuyan, er malet ”Skagengul” udvendig og grå/hvid indvendig, med ”verdens bedste facademaling”, sponsoreret af ”STO Danmark”.  
Grundfos jubilæumsfond, som er vor absolut største sponsor, var på besøg, da jeg fyldte 70 år den 20. april og formanden for fonden, direktør Torben Ømark, overbragte mig en check på 25.000 kr., som straks er blevet omsat til 330 m2 fliser og en ny blandemaskine.
 
Fra skoleårets start har regionskontoret lovet at tage over på den nye skole Sambuyan-Skagen LBS. De har ansvaret for driften og ansættelse af lærere og SVF skal fortsat sørge for skoleuniformer, mad, skolematerialer og skolegebyr (schoolfee). I skrivende stund har vi fået oplyst, at der er ansat en skoleleder. De store elever flytter over til september og det giver plads til, at der kan starte både en ny Nursery 1 og Nursery 2 på den gamle skole. Nye sponsorer er velkomne.  

19/6-12 AH


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by https://www.security-audit.com
 
 
 

© Udviklet af

De2Have.dk